Kontakt

Bublina print s.r.o.
redakcia:  Námestie SNP 435/31, 811 01 Bratislava
poštová adresa: Košická 37, 83109 Bratislava
email: redakcia@bublinacasopis.sk alebo obchod@bublinashop.sk
telefónne číslo: CEO Vanda 0908592805 alebo šéfredaktorka Broňa 0904800110
www.bublinacasopis.sk