Kontakt

Bublina print s.r.o.
redakcia: nám SNP
poštová adresa: Košická 37, 83109 Bratislava
email: redakcia@bublinacasopis.sk alebo obchod@bublinashop.sk

www.bublinacasopis.sk